De Commissie Wijkzaken van de Wijkvereniging Berkum heeft de “Omgevingsvisie ”van de gemeente bestudeerd en intensief besproken. Ook zijn er contacten gelegd met collega wijkverenigingen over de inhoud en het proces.
Omdat het de toekomst van ook de omgeving van Berkum betreft vinden wij het een zaak van ons allemaal.

Na de vele reactie die uit de wijk zijn binnen gekomen hebben wij een definitieve zienswijze opgesteld. Uiteraard hebben wij zoveel als mogelijk de reacties  verwerkt. Sommige reactie hebben we niet over genomen omdat andere wijkbewoners daar weer anders over dachten. We hopen dat we desondanks wel de juiste toon en inhoud vanuit de wijk hebben kunnen verwoorden. De inhoud daarvan geven wij vrij zodat u als wijkbewoners daar kennis van kunt nemen.

De Omgevingsvisie vindt u hier: https://www.zwolle.nl/omgevingsvisie

De zienswijze van onze wijk vindt u hier: https://www.wijkverenigingberkum.nl/?page_id=4014&preview=true (definitieve versie 26-8-2020)