Expositiecommissie

In de grote zaal van De Weijenbelt hangen bijna het gehele jaar exposities van verschillende kunstenaars. Ongeveer 7 x per jaar kunnen kunstenaars van binnen en buiten Zwolle eigen gemaakt werk exposeren en eventueel verkopen. Op openingsuren van de Weijenbelt kunt u de expositie bekijken.

Met ingang van januari 2016 is de nieuwe expositiecommissie van start gegaan. Carla Kums, Truus van Haaster en Margreet Udo gaan hun uiterste best doen de zalen weer te vullen met (amateur)kunst.

Mocht u het leuk vinden uw kunst in De Weijenbelt te exposeren, of weet u iemand die dat leuk zou vinden, neem dan contact op met de commissie via het mailadres expositiecommissie@wijkverenigingberkum.nl
Dat kunnen schilderijen zijn, maar ook foto’s of andere uitingen van kunst.

Actuele expositie

Schilderijen van Enno Kuijpers

Van 4 november tot eind december 2019 exposeert Enno Kuijpers in Wijkcentrum De Weijenbelt te Berkum.
Mijn werk is niet duidelijk toe te schrijven aan een bepaalde richting of school, maar komt spontaan tot stand uit de behoefte een bepaald beeld weer te geven dat boeit door vorm en kleur. Toch houd ik ook van verstilling. Een voorname stimulans werd ooit gegeven door lessen van de Zwolse schilder Jan van Merwijk. Ik voel me een vrije schilder en ga mijn eigen gang. De onderwerpen zijn dan ook zeer verschillend, maar betreffen vaak bloemen, interieur of natuur. De laatste tijd ben ik geboeid door beelden die vooral ruimte suggereren: water/luchtovergangen en wolken. Daar tussendoor kan er best plaats zijn voor duidelijk naturalistische onderwerpen als bloemstukken of landschap. De expositie is gratis te bezichtigen binnen de openingstijden van Wijkcentrum de Weijenbelt, tenzij de zalen bezet zijn door andere activiteiten.

Het is raadzaam van te voren te informeren bij De Weijenbelt, (038) 4537409, Campherbeeklaan 82, Berkum.
Wilt u uw kunstwerken ook eens exposeren of als u inlichtingen wilt over de expositie, neem dan contact met: expositiecommissie@wijkverenigingberkum.nl