Gemeente Zwolle

De Wijkvereniging Berkum heeft op vele manieren contact met de Gemeente Zwolle.
Om de 2 jaar wordt er een bijeenkomst georganiseerd waar de resultaten van het Buurt voor Buurtonderzoek worden besproken, meestal in het wijkcentrum de Weijenbelt.

Deze wijkbijeenkomst: ‘Jij bent aan de buurt’, is bedoeld om samen met bewoners over de resultaten te praten. De kracht van deze aanpak zit hem juist in de energie en de betrokkenheid van de buurt.

De wijkdialogen worden aangekondigd in de Berkumer, op deze website en via de site van de gemeente Zwolle.

Vanaf 1 januari 2013 heeft Zwolle geen wijkmanagers en -beheerders meer, maar stadsdeelmanagers en -beheerders. Een organisatorische verandering, die bewoners niet zal raken. Stadsdeel Oost wordt gevormd door Berkum, samen met de Diezerpoort, Wipstrik, Brinkhoek, Wijthmen en bedrijventerrein Oosterenk.

De ondersteuners op de wijkservicepunten zijn het eerste aanspreek- en informatiepunt voor de wijkbewoners. Wijkbewoners kunnen hier terecht met vragen, ideeën, klachten, verzoeken of meldingen over het openbaar groen, wegen, trottoirs, parkeerplaatsen, verlichting, speelplekken en het sociaal beheer in de wijk.
Daarnaast ondersteunen zij de stadsdeelmanager en -beheerder op het administratieve en organisatorische vlak. Het is dan ook mogelijk om via hen een afspraak met de stadsdeelmanager of -beheerder te maken.

Zij zijn te bereiken via wijkservicepunt Oost, Anthonie v.d. Heimstraat 2a, 8022 CD Zwolle
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
tel.: (038) 498 25 49, e-mail: wijkservicepuntoost@zwolle.nl

Voor meer informatie vanuit de gemeente kunt u de website bezoeken: www.zwolle.nl

De contactpersonen voor Berkum binnen de gemeente Zwolle zijn:

Claudine Conradie
Wijkmedewerker Stadsdeel Oost

Hanneke Valkeman
Wijkmanager

Ilse Bloemhof
Wijkbeheerder

Gerdien Rots
Wethouder