Wijkvereniging

Wijkvereniging Berkum! Een actieve, creatieve en betrokken wijkvereniging die functioneert als verbindende schakel voor de inwoners van de Zwolse wijk Berkum. De wijkvereniging telt momenteel bijna 900 leden (wooneenheden).

Het bestuur van de wijkvereniging bestaat uit leden uit de wijk. Het bestuur is in eerste instantie verantwoordelijk voor de jaarlijkse organisatie van een mix aan activiteiten voor jong en oud. Hiermee beoogt het bestuur de leefbaarheid van de wijk te bevorderen. Daarnaast is de vereniging verantwoordelijk voor toezicht op de exploitatie en het beheer van het wijkcentrum De Weijenbelt, en de kinderboerderij. Ook is de wijkvereniging, als belangenbehartiger van de inwoners, gesprekspartner voor de externe partijen in Berkum en buiten, zoals bijvoorbeeld zorgcentrum de Berkumstede en voetbalvereniging Berkum maar ook de gemeente Zwolle of de Provincie Overijssel. Het bestuur heeft namens de inwoners veel contact met de gemeente Zwolle met betrekking tot wonen, werken, recreëren in de wijk. Het bestuur voert deze taken uit met ondersteuning van vele vrijwilligers die betrokken zijn bij de wijk.

Onder verantwoordelijkheid van de wijkvereniging zijn een aantal zelfstandige verenigingen actief in Berkum:

Kinderboerderij Berkum
Loopgroep Berkum
Moestuinen Berkum
Berkum Bridge
Klaverjasvereniging Wijkvereniging De Weijenbelt