Lelystad Airport wil graag de nieuwe vakantieluchthaven van Nederland worden.

Maar als Lelystad Airport opent, moeten vliegtuigen van en naar Lelystad honderden kilometers voor de landingsbaan zeer laag vliegen, niet hoger dan 1.800 meter. Anders zitten de vliegtuigen het vliegverkeer van Schiphol in de weg. Er wordt als het ware een tweede luchtsnelweg gecreëerd, onder de luchtsnelweg van Schiphol. Hierdoor ontstaan de zgn. ‘laagvliegroutes’. Een bizarre oplossing voor een overvol luchtruim.

Hoe lager wordt gevlogen, hoe groter de geluidsoverlast. Ook brengt laagvliegen de veiligheid in gevaar, onder meer door het risico van aanvaringen met vogels en helaas heeft laagvliegen ook zeer schadelijke effecten op de gezondheid als gevolg van onder meer de uitstoot van ultrafijnstof.

Om dit tegen te gaan is SATL opgericht. SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen en verenigt actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland. Omdat één laagvliegroute boven Berkum ligt, participeert Wijkvereniging Berkum hier actief in mee.

Alle actuele ontwikkelingen kunt u lezen op de website van SATL: www.satl-lelystad.nl

Update: Februari 2024
Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft een streep gezet door de uitbreiding van Lelystad Airport, zowel voor het klimaat en stikstofruimte als voor de gezondheid en geluidsoverlast van omwonenden. Zoals U weet participeert de Wijkvereniging Berkum in SATL (Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen). SATL verenigt actiegroepen van bezorgde burgers in hun strijd tegen schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland. Vanwege een mogelijke uitbreiding van Lelystad Airport was een laagvliegroute boven Berkum gepland. Uw wijkbestuur blijft dit dossier nauwlettend volgen.