Het klimaat verandert, de aarde wordt steeds een beetje warmer en dat blijft niet zonder gevolgen voor ons als Nederland(ers).

Als wijk hebben we direct te maken met de gevolgen doordat we onze huizen de komende jaren gaan aanpassen waardoor we minder energie hoeven te gebruiken en doordat we op enig moment geen aardgas (fossiele brandstof) meer gaan gebruiken om onze huizen en gebouwen te verwarmen.
Maar daarmee hebben we nog lang niet alles opgelost. Als de zeespiegel door blijft stijgen, en dat gebeurt onvermijdelijk als er wereldwijd niet voldoende effectieve maatregelen worden genomen, zal ook het water in de rivieren gaan stijgen. Meer en heftiger regenbuien zorgen daarbij ook nog weer voor een stijging van het waterpeil van de Vecht. De Vecht is namelijk een regenrivier.

Gelukkig wordt er veel gedaan om de gevolgen van die stijging op te vangen.

Meer info:
www.veiligevecht.wdodelta.nl
www.overijssel.nl/natura2000
www.landschapoverijssel.nl/natuurgebieden