Berkum werkt aan een aardgasvrije toekomst, waarin onze prachtige Zwolse wijk minstens evenveel (duurzame) energie opwekt als de bijna 4.000 inwoners verbruiken.
Maar voor het zover is, moet er nog heel wat gebeuren. Daarom treedt BEN (Berkum Energieneutraal) op als aanjager richting de eerste stip aan de horizon: Berkum ‘aardgasvrij ready’ in 2028.

BEN is begonnen met de omslag naar een aardgasvrije toekomst in Berkum. ‘Wij’, dat zijn alle bewoners, vertegenwoordigd in Stichting Duurzaam Berkum en (speciaal voor opwek) energiecoöperatie Berkum Energieneutraal.
Alleen lukt het niet om van het aardgas af te raken. Dus werkt BEN met bewoners, de gemeente Zwolle, woningcorporatie Delta Wonen en diverse betrokkenen en experts sinds 2018 samen.

Eind 2020 werd Berkum 1 van de 66 landelijke ‘proeftuinen aardgasvrij’ waardoor we met financiële steun van de Rijksoverheid: Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) een start hebben kunnen maken om een aardgasvrije toekomst te realiseren. Hier zijn we trots op!

Voor alle actuele informatie kunt u kijken op: www.berkumenergieneutraal.nl