Er is een commissie in de wijk die zich bezig houdt met duurzaamheidvraagstukken: Stichting Duurzaam Berkum (SDB).
Stichting Duurzaam Berkum is opgericht door betrokken bewoners uit de wijk en ondersteund door professionele krachten. Met wortels in de Wijkvereniging Berkum en VV-Berkum.

De commissie “Stichting Duurzaam Berkum” bestaat momenteel uit:

  • Henk Vermaas: voorzitter
  • Herman Lammersen: lid
  • Jan Bartels: Lid
  • Aly van der Vegte : contact met bestuur van de Wijkvereniging

Er is ruimte voor uitbreiding…

Contact: duurzaam@wijkverenigingberkum.nl
—————————————————————————————————————————————————————-
Met de werkgroep GroenBerkum is een start gemaakt door ideeën van wijkgenoten in kaart te brengen.
Het is mooi te merken dat een Groener Berkum leeft bij veel wijkgenoten.

Heeft u antwoorden, opmerkingen, vragen of daar wil ik aan bijdragen, mail gerust naar, Wiard van der Burgt: groenberkum@wijkverenigingberkum.nl
——————————————————————————————————————————————————————-
Het project “Wateropvang van de daken” georganiseerd door de Commissie Duurzaam Berkum en de Commissie “Groene Kerk” van De Hoofdhof is afgerond.

Alle wateropvang-aanvragen waren voor 5 april 2023 ingeleverd en de subsidie bijdragen zijn inmiddels ontvangen. Het werd een project met hindernissen door corona, stijgende energieprijzen en procedurewijzigingen.
Gelukkig kregen we verspreid in Berkum verschillende en goede voorbeelden, die een goede uitstraling gaven. Er gaat steeds meer aandacht naar goed watergebruik (voor de planten). De erg droge juni maand van dit jaar heeft al wel bewezen dat extra water dichtbij interessant en belangrijk is. We weten nog niet goed hoe de klimaatverandering
uitpakt. Wereldwijd zijn er dit jaar wel erg veel klimaatrampen geweest.

Mocht er belangstelling zijn: Er zijn nog infofolders over regentonnen en wateropvang beschikbaar.
Verder dank aan ieder die een bijdrage aan dit project heeft geleverd.

Contact: H. Lammersen: h.lammersen@ziggo.nl
———————————————————————————————————————————————————————-
Energietransitie

De energietransitie is geen aandachtsgebied van de commissie Duurzaam Berkum maar is ondergebracht bij Stichting Berkum Energie Neutraal waar VV-Berkum en de Wijkvereniging Berkum samen in optrekken. Meer weten of belangstelling om mee te denken? Neem gerust contact op:  www.berkumenergieneutraal.nl