Activiteitenoverzicht De Weijenbelt

Iedere dinsdagavond Loopgroep Berkum
Aanvang: 19.30 uur
Meer informatie: Melchior Broek (voorz.) 06-30314161 of per e-mail: loopgroepberkum@live.nl

Eerste en derde dinsdag van de maand Klaverjassen ( m.u.v. de zomermaanden mei t.m. sept.)
Aanvang: 20.00 uur
Meer informatie: Frans en Ton Storms, tel: 038-4546406

Iedere tweede dinsdag van de maand Bridgen ( m.u.v. de zomermaanden juni t.m. aug.)
Aanvang: 19.30 uur
Meer informatie: Roel Dikkers, tel.: 038-4531013

Twee keer per maand Seniorensoos
Activiteiten voor 60- plussers
Aanvang: 14.30 uur of 20.00 uur
Meer informatie: Sabine Bakker, tel.: 06-33179436 of per email: senioren@wijkverenigingberkum.nl

In de winter op vrijdag, om de drie weken Schildersgroep Berkum
Informatie: Hennie Bekkink, tel. 038-4544170 of per email: henniebekkink@gmail.com

Iedere vrijdag om de week Bingo
Aanvang: 19.30- 22.30 uur
Meer informatie: Otto de Vente, email: ottodevente@home.nl
Voor de actuele data:  Bingoavonden