Sinds het voorjaar 2023 is het initiatief: Commissie GroenBerkum ontstaan en is er een start gemaakt om de ideeën van wijkgenoten in kaart te brengen.

Wij zijn rentmeester van de aarde van onze kinderen.
Het is onze plicht aan onze kinderen de wereld niet slechter achter te laten dan hoe we haar aantreffen. Sterker nog, enige verbetering is echt wel wenselijk. Dat betekent dat er werk aan de winkel is. Hoe kunnen we een diverse vegetatie bevorderen? Welke behoeften en initiatieven zijn er bij wijkbewoners?

GroenBerkum komt graag in contact met een aantal wijkbewoners om te kijken welke behoeften en initiatieven er zijn, deze verder uitwerken en in overleg met de gemeente een nieuwe impuls geven.

Aangezien in Berkum verschillende beheerders zijn, nemen we de uitdaging aan om in gesprek te gaan met Landschap Overijssel als het gaat om de Struinwaard, het Waterschap als het gaat om de dijk en met de gemeente als het gaat over andere groenzones in Berkum.
Tegelijkertijd komen er nog twee andere speerpunten uit de inventarisatie:

1) Er is een wens voor veel meer zones met (ingezaaide) bloemenmengsels, waar mogelijk in bestaande grasstroken. Een deel van het gras zou dan ingezaaid, en niet/minder gemaaid moeten worden.
2) In het wijkpark achter de kinderboerderij ligt nu een skeelerveldje, waar echter geen gebruik van wordt gemaakt. Willen we dit veldje meer in gebruik zien, dan mag het gebied aantrekkelijker gemaakt worden.
3) Het vergroenen van daken met sedum (vetplantjes).

Een volgende stap is alle ideeën van wijkgenoten te bundelen en om te komen tot een ontwerp op: www.mijnwijk.zwolle.nl

Als het je aanspreekt en denkt, daar wil ik wel aan bijdragen, mail dan naar: Wiard van der Burgt,  groenberkum@wijkverenigingberkum.nl