Het wijkbestuur

Al meer dan vijftig jaar is de wijkvereniging actief in en voor Berkum. In het bestuur, de organisatie en de werkwijze van de vereniging zijn er grotere en kleinere aanpassing op de tijd en de tijdgeest geweest. Wijzigingen die verband hielden met de komst van nieuwe bestuursleden, nieuwe medewerkers of veranderende externe omstandigheden.

In 2002 is een nieuwe structuur vastgesteld voor het bestuur van Wijkvereniging Berkum.
In 2008 zijn de statuten van de wijkvereniging aangepast.

De Stichting Expoitatie Weijenbelt is eind 2008 opgericht als onderdeel van de wijkvereniging.

Jaarlijks vindt de Algemene Ledenvergadering plaats, waarbij alle leden van harte welkom zijn.
Het algemeen en financieel jaarverslag liggen vooraf ter inzage in de Weijenbelt.

Verslag ALV 2022

Samenstelling en functieverdeling Algemeen Bestuur:

Contact – Wijkvereniging Berkum

Commissies

De wijkvereniging kent een structuur die bestaat uit twee delen:
Elk van deze delen is weer opgedeeld in commissies die taken en verantwoordelijkheden van het Algemeen Bestuur (AB) gedelegeerd krijgen. Dit betekent dat de commissies op basis van door het AB goedgekeurde jaarplannen en begrotingen grotendeels zelfstandig functioneren.

1. Commissie Wijkzaken
4. Commissie Jeugdzaken
5. Commissie Senioren