Vacature

Vacature: Secretaris Wijkvereniging Berkum

Omschrijving:
Wij: Ivan, Renate, Wiard, Aly en Gert Jan zijn op zoek naar een enthousiaste en betrokken secretaris voor in ons bestuur van de wijkvereniging Berkum. Als secretaris heb je een cruciale rol in het ondersteunen en coördineren van de bestuurlijke activiteiten van de vereniging. De functie wordt op vrijwillige basis vervuld en biedt een unieke gelegenheid om een positieve impact te hebben op de leefbaarheid en gemeenschapszin in onze wijk.

Taken en verantwoordelijkheden met een eigen inbreng daarin zijn:
1. Notuleren van bestuursvergaderingen en algemene ledenvergaderingen.
2. Beheren van de officiële correspondentie van de wijkvereniging.
3. Bijhouden van ledenadministratie en contactgegevens.
4. Samenwerken met andere bestuursleden om evenementen en activiteiten in de wijk in kaart te brengen en te communiceren via wijkblad de Berkumer en Social Media.
5. Communiceren met wijkbewoners en externe instanties namens de wijkvereniging.
6. Ondersteunen bij de ontwikkeling en implementatie van initiatieven die de wijk versterken.
7. Beheren van digitale platforms en communicatiekanalen van de wijkvereniging.

Interesse?
Heb je interesse in de functie van secretaris en wil je een bijdrage leveren aan de mooie wijkgemeenschap in Berkum? Stuur dan een korte motivatie naar secretaris@wijkverenigingberkum.nl
We kijken uit naar jouw betrokkenheid en inzet voor onze wijkvereniging!