De commissie Duurzaam Berkum en de commissie “Groene Kerk” van de Hoofdhof hebben samen hebben het initiatief genomen om het gebruik van een betere wateropvang in onze wijk te stimuleren, mede door een subsidie aan te vragen bij het Waterschap.

Doe jij ook mee?

Aandachtspunten bij de aanschaf en aanleg van regenwateropslag via de daken.

Gemiddelde hoeveelheid regenwater per jaar in Nederland.

Volgens de Bilt is dit 800 mm = 80 cm = 800 liter per m2.  Bij een beperkte bui van 10 mm is dit dan 10 liter /m2, een zwaardere bui van 20 mm = 20 liter/m2.

Dakoppervlak.

Een huis bv. van 8 x 7.5 m = 60 m2. In 2 delen voor en achter en met elk 1 afvoerpijp. Elk deel dus 30 m2. De eerste regen van een bui komt niet in de container: door verdamping afhankelijk van temperatuur, afstand container en soort materiaal e.d. Als voorbeeld de eerste 5 mm niet.  Een bui van 10 mm, bij dit dakoppervlak en dit voorbeeld niet meer dan 150 liter in de container.  Bij een zware bui van 20 mm zal dit in dit voorbeeld dan wel 450 liter kunnen zijn.  Het gedeelte dat dan niet in de tank zou kunnen, komt dan weer via de te plaatsen overloop in de rioolafvoerpijp. Het waterverbruik per dag is sterk afhankelijk van het weer, temperatuur, zon en wind en door het gebruik van de verschillen in tuinplanten en de wijze van water toedienen.  In een later stadium hopen we op het gebruik  nader in te gaan.

De plaats van de aan/afvoerpijp van het regenwater is vaak ook in de buurt van of op het  zitterras.

Bij de plaatsing van de container/ton zal men dan ook graag met diverse punten rekening willen houden, de grote, vorm, waterinhoud mede in verband met de tuinbehoefte e.d. Enkelen denken dan ook aan eventueel mogelijkheden voor ondergronds plaatsing. Dat wel meer kosten geeft. Gelukkig is de industrie al vrij goed ingespeeld op het regenwater opvangen van de daken. In vele maten, vormen en kleuren wordt het aangeboden. Via www. regencontainers/tonnen kan men hiervan al een goed beeld krijgen. Ook de bijpassende materialen, als een voet onder de tank  dat de openingskraan voldoende hoog wordt om er bv. een gieter onder de kraan te plaatsen. Bijpassende aftapkranen, vulsystemen met overloop, winterstand  en vuil- en bladafscheider. Zonder reclame te willen/kunnen maken, is in de toonzaal van marktleider voor Nederland/ België tussen  Apeldoorn en Ede , Apeldoornseweg 93 b te Otterloo. Tel. 0318 59 05 07 is veel te zien.        Zonder corona maatregelingen: Open, op werkdagen van 8.00 – 17.00 uur en zat. 8.30 – 12 00 uur.

Voor zover ons bekend zijn de plaatselijke bedrijven van dit project op de hoogte gebracht.

De levering en uitvoering is verder aan u. Wie het zelf kan is ook toegestaan. Wel echter met in achtneming van de ondergenoemde voorwaarden. Bij aanvraag, kunnen en willen wij ter plaatse u ook wel enige informatie verstrekken. Bij geen coronamaatregelingen hadden we vooraf graag een informatie- bijeenkomst willen organiseren.

Hoe nu verder.

Mogelijk heeft u uw plan al klaar. Anders, zoals boven is aangegeven, eerst nog meer informatie of contact daarover met uw leverancier/aanlegger.

Voor de subsidieaanvraag bij de DOD van iedere aanvrager het  volgende:

Schriftelijke begroting van de container, bijpassende hulpmiddelen  en betaalde arbeidskosten. Duidelijk met naam adres en rekeningnummer e.d. Genoemd foto’s op locatie, dit zal voor velen met de moderne apparatuur ook geen probleem zijn.

Als alle aanvragen 15 maart a.s. bij ondergenoemde binnen kunnen zijn, kan de aanvraag met alle gegevens naar DOD worden gestuurd. Na goedkeuring, in de regel circa 6 weken, kan men begin mei  met de uitvoering beginnen. Dit dient dan binnen een jaar na de beschikking plaats te vinden.                                                                               

Hopende dat dit mooie project verdere voortgang en uitvoering mag krijgen.
Correspondentie. H. Lammersen  duurzaamberkum@wijkverenigingberkum.nl tel. 038 453 47 08

Aanmelden kan hier