De wijzigingen in de nieuwe milieueffectrapportage (MER) over vliegveld Lelystad pakken gunstig uit voor Overijssel. Zwolle gaat er fors op achteruit, als het gaat om te verwachten geluidsoverlast van vliegtuigen van en naar Lelystad. De gemeente Zwolle maakt zich zorgen over de ontwikkelingen omdat vooral de wijken Berkum, Aalanden en Stadshagen volgens dit rapport veel meer overlast zullen ervaren. De gemeente Zwolle dringt bij de minister aan op openheid en transparantie.

Meer en lager over Zwolle

In de eerste rapportage zouden vliegtuigen op minimaal zesduizend voet langs de randen van de stad aanvliegen en in uitzonderingsgevallen kon worden uitgeweken naar minimaal drieduizend voet vlieghoogte (duizend meter). In het nieuwe rapport is voor alle vliegtuigen in alle situaties een vlieghoogte van vijfduizend voet benoemd (1.666 meter). Oorspronkelijk zouden 1700 van de jaarlijks tienduizend vluchten over de randen van de stad gaan, de aangepaste rapportage gaat uit van 4725 vluchten. Dat is een toename van vijf naar twaalf vliegtuigen per dag. In de eerste rapportage zouden meer vliegtuigen Lelystad Airport aanvliegen vanuit het zuiden, het is nog niet duidelijk waarom dit in de aangepaste milieueffectrapportage is veranderd en er nu meer vliegtuigen over Zwolle zullen aankomen.

Extra geluid

Doordat de vliegtuigen in glijvlucht aankomen, wordt in het luchtruim rond Zwolle de minimale vlieghoogte bereikt. Dat is het moment dat de glijvlucht eindigt en de motoren weer vol aan het werk worden gezet. In combinatie met het grotere totale aantal vliegtuigen dat volgens het nieuwe rapport over de stad komt, kan Zwolle aanmerkelijk meer overlast verwachten.

Bandbreedte

Vliegroutes hebben vanaf de middellijn van de route een bandbreedte van 3.700 meter. Dat is ook zo bij Zwolle en hier gaat de middellijn over Berkum. De bandbreedte meegerekend kunnen volgens de milieueffectrapportage ook de wijken Wipstrik, Diezerpoort, Aalanden en deels Holtenbroek extra vliegtuiggeluiden verwachten.

Regionaal gunstiger

De verbeteringen in de MER pakken wel goed uit voor andere delen van Overijssel. Want de provincie Overijssel heeft gehoor gekregen in haar verzoek om de vliegtuigen vanaf de Duitse grens zoveel mogelijk in glijvlucht Lelystad Airport te laten benaderen. Daardoor begint de laagste vlieghoogte van 1800 voet (zeshonderd meter) pas ter hoogte van Zwolle en niet vanaf Lemelerveld.

De oorspronkelijke wachtgebieden in het luchtruim boven Steenwijkerland en Nationaal Park Weeribben-Wieden worden samengevoegd in een enkel nieuw wachtgebied dat op grotere hoogte boven Lochem/Achterhoek is gepositioneerd.

Meer recreatieve luchtvaart

In Lemelerveld wordt meer ruimte gecreëerd voor recreatieve luchtvaart. Totdat de indeling van het luchtruim volledig is herzien, worden voor vliegveld Teuge uitzonderingen op maat gemaakt. De voorwaarden om te kunnen blijven parachutespringen wordt verder uitgewerkt. Alleen voor de route vanaf Lelystad, omhoog over Wezep is in het nieuwe rapport geen wezenlijke verandering mogelijk.

Lange termijn

Zwolle pleit bij de minister voor een aantal randvoorwaarden. De gemeente wil de toezegging bevestigd zien dat er boven ‘het oude land’ niet lager gevlogen wordt dan 1800 voet. In de stad zijn bovendien zorgen over de situatie vanaf 2023, nadat het luchtruim opnieuw is ingedeeld. Want terwijl Lelystad Airport dan mag groeien naar 45.000 vliegbewegingen, is er in het rapport geen garantie gegeven voor de vlieghoogtes op langere termijn.

Bron: RTVOost

27-04-2018