De voorgestelde naderingroutes voor Lelystad Airport zal voor de Zwolse wijken Stadshagen en Berkum voor zeer veel overlast zorgen. Niet alleen voor de tijdelijke situatie tot aan de herindeling (verwachting 2023) maar ook daarna omdat er geen garanties zijn voor het uitsluiten van laagvliegroutes. De beide wijkorganisaties willen daarom een volstrekt andere ontwikkeling én gebruik van Lelystad Airport. Nu kan het nog!

Wij willen eerst herindeling van het luchtruim voordat er vanaf Lelystad Airport gevlogen wordt rekening houdend met de onderstaande randvoorwaarden.

 • Lelystad Airport openstellen voor burgerluchtvaart ná herindeling van het luchtruim met de volgende randvoorwaarden:
  • Bij heringedeeld luchtruim voor baangebruik 05 en 23 gebruik maken van ‘glijvluchten’ (continuous descentoperations).
  • De vlieghoogte boven het Vechtdal en Zwolle zo hoog mogelijk (op minimaal 6.000 ft) en zo min mogelijk over stedelijk gebied.
  • Ná route- en luchtruimontwerp op basis van maximaal 45.000 vliegbewegingen een nieuwe MER conform de Europese richtlijnen opstellen van het definitief ‘eindplaatje’ van Lelystad Airport. Dit inclusief emissie CO2, (ultra) fijnstof en geluidsbelasting (Lmax en Lden).
 • Het gebruik van Lelystad Airport moet aan strikte voorwaarden voldoen en verankerd worden in wet- of regelgeving waardoor handhaving mogelijk is:
  • Vastleggen van het maximaal aantal vliegbewegingen tot en na de herindeling; niet op basis van gebruiksruimte.
  • Beperken ‘vakantievluchten’ tot chartervluchten en geen lijndiensten.
  • Uitsluitend zgn. ‘narrow body’ of ‘single aisle’ toestellen toestaan.
  • Uitsluitend toestellen van geluidscategorie B (gemiddeld geluidsproducerende vliegtuigen) en C (meest geluidsarme vliegtuigen) toestaan1.
  • Uitsluitend ‘passenger aircrafts’ toestaan en daarmee geen full freighters.
  • Training flights zijn niet toegestaan voor commercial aircrafts.
  • Vastleggen venster aankomst- en vertrektijden (lokale tijd) en sancties. Bij overschrijding gelijke boetes als op Schiphol2
  • Instellen slotcoördinatie door ACNL (Airport Coördination Netherlands). Gelijk aan Schiphol, Rotterdam en Eindhoven ten behoeve van handhaving en sturing.
1 Schiphol Tarieven en Voorwaarden 1 april 2017, bijlage 2: Artikel 3 Geluidscategorieën
2 Schiphol Tarieven en Voorwaarden 1 april 2017, Artikel 2: Vergoedingen voor landen en starten

28-05-2018