Lancering Kieswijzer over luchtvaart en laagvliegen

SATL ROEPT OP: STEM HOGER OP 17 MAART!

Wie geen laagvliegroutes van Lelystad Airport over de regio wil, kan volgens de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL) het beste terecht bij de ChristenUnie, GroenLinks, de Socialistische Partij en de Partij voor de Dieren. Ook vele nieuwe partijen keren zich expliciet tegen opening van een nieuw vliegveld. D66 en de Partij van de Arbeid stellen voorwaarden aan ‘Lelystad’, maar zijn niet helder in een afwijzing. De kieswijzer raadt een stem op Lelystad Airport-voorvechter VVD met klem af. Het CDA spreekt zich regionaal weliswaar tegen ‘Lelystad’ uit, maar heeft in de praktijk weinig ondernomen om burgers te beschermen tegen de schadelijke effecten van laagvliegen.

De burgerbeweging voert tot 17 maart campagne om iedereen te laten weten hoe de partijen tegenover Lelystad Airport staan. Volgens de burgerbeweging weten veel mensen niet welke partijen vóór en welke tegen de uitbreiding van het geplaagde vliegveld zijn. “Daarom hebben we een handig overzicht gemaakt, met een uitgebreide toelichting per partij. Het is heel belangrijk dat je weet wat je kiest, zodat we straks niet allemaal in de herrie zitten”, aldus Leon Adegeest, voorzitter van het samenwerkingsverband.

Kieswijzer

Alle partijstandpunten over Lelystad Airport zijn door burgers uitgebreid in kaart gebracht in een kieswijzer, te vinden op stemhoger.nl. Die laat zien dat er in alle hoeken van het politieke spectrum partijen zijn die zich ferm opstellen tegen laagvliegen en opening van een nieuw vliegveld Lelystad Airport. Maar niet alleen de standpunten zijn vergeleken. Ook de manier waarop de partijen zich de laatste jaren hebben bemoeid met het dossier is te vinden. Zo verdiende Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie bijvoorbeeld 4 sterren, terwijl Mustafa Amhaouch van het CDA slechts 1 ster krijgt.

Woonplezier

De actiegroepen zien tot hun tevredenheid dat steeds meer partijen zich tegen de opening van Lelystad Airport keren. “Deze tijd van corona en klimaatcrisis vraagt om realisme. Willen we het woonplezier van miljoenen Nederlanders opgeven voor een overbodig nieuw vliegveld en een continue stroom van laagvliegende vliegtuigen? Nog steeds gaan alle plannen uit van laagvliegen over grote delen van Nederland, ondanks alle mooie woorden van de minister. Daden ontbreken helaas. Gelukkig hebben de meeste partijen dit intussen door.
Dus onze oproep is: Stemhoger en kies 17 maart voor een partij die zich keert tegen schadelijke laagvliegroutes”, aldus Leon Adegeest.

De kieswijzer is te vinden op www.stemhoger.nl

 

Meer informatie

Wil je meer informatie?
Neem contact op via communicatie@satl-lelystad.nl of 06-53722594.
Meer informatie en de feiten over SATL vind je hier en over laagvliegroutes vind je hier.

Over SATL

SATL staat voor Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. En is een burgerbeweging die 21 actiegroepen verenigt en Nederland wil behoeden voor de schadelijke laagvliegroutes over grote delen van Nederland. Van een regering en haar ambtenaren mag je verwachten dat ze de burger en woonplezier centraal stellen. Wij roepen de regering daarom op om niet de luchtvaartindustrie, maar woonplezier en natuur centraal te stellen in de plannen. En dat betekent géén schadelijke laagvliegroutes. De mensen betrokken bij SATL gaan het gesprek aan en geven voorlichting aan politici en burgers. We proberen de overheid bij de les te houden, door calculaties en rapporten te toetsen. En we werken goed onderbouwde verbetervoorstellen en alternatieven uit. Juridische middelen zetten we in als dat echt noodzakelijk is. De mensen betrokken bij SATL beschikken over grote expertise op het vlak van oa. de luchtvaart, geluid, stikstof, natuurbescherming en bestuursrecht. Ook wordt nauw samengewerkt met diverse experts. SATL is politiek neutraal en ongebonden .
Meer informatie over de feiten rondom Lelystad Airport, standpunten, onderzoeken en activiteiten vind je op www.satl-lelystad.nl.