Nieuws vanuit de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)

 • De Veluwe
  De Veluwe In dit kaartje is duidelijk het probleem met geluid op de Veluwe te zien. Bij opstijgend vliegverkeer is berekend dat je recht onder het vliegtuig, in de paarse vlek, 65 tot 70 db(A) kunt ve … <br>
 • Doorstijgen bij Hattem
  Doorstijgen in de bocht bij Hattem Hattem ligt precies op de plek vanaf waar de vliegtuigen mogen doorstijgen Op de kaart zie je hoe breed het vlak is waarover de vliegtuigen zullen gaan op hun weg na … <br>
 • De penibele positie van Kampen
  De penibele positie van Kampen Vroeger lag Kampen in een uithoek ergens aan het IJsselmeer, straks ligt de gemeente Kampen onder het middelpunt van bijna alle vliegroutes van en naar Lelystad Airport. … <br>
 • Almere en Lelystad Airport
  Almere en Lelystad Airport Ook woongebieden in Almere krijgen te maken met de voorgenomen laagvliegroutes van Lelystad Airport. De inkomende route 05 nadert vanuit het NO langs Zeewolde tot de Gooisew … <br>
 • Nogmaals: Waarom Lelystad Airport een heel slecht plan is.
  Hoe maken we Nederland mooier? Hoe zorgen voor een optimale leefomgeving? Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen en feitelijk onderbouwde besluiten. Ten aanzien van de Lelystad Airport zien we de afgelo … <br>
 • Tweede Kamer spreekt zich uit tegen opening Lelystad Airport
  Afgelopen week stemde een ruime meerderheid van de Tweede Kamer tegen de opening van Lelystad Airport voor vakantievluchten. Een geweldige stap! Geen complete verrassing, het stond in vrijwel alle ver … <br>
 • Waarom is er geen samenhang tussen het ervaren van geluidsoverlast en het gemeten geluid?
  Geluidsoverlast van vliegtuigen wordt voornamelijk veroorzaakt door de lagere frequenties. Maar die worden met huidige meetmethodes met de gebruikte A-correctie (dB(A)) zwaar onderschat. Hierdoor vall … <br>
 • Lelystad Airport, waar ging het bestuurlijk mis? – Terugblik om vooruit te zien
  De voorgenomen uitbreiding van Lelystad Airport is voorafgegaan door tunnelvisie en een reeks bestuurlijke dwalingen. Resultaat: een overheid die tegenover de burger kwam te staan en een vliegveld dat … <br>
 • Politiek is klaar met Lelystad Airport
  Alleen radicaal rechts nog voorstander opening Steeds nadrukkelijker wordt duidelijk dat Nederland klaar is met het onnodige, ongewenste en onrechtmatige Lelystad Airport. Van alle politieke partijen … <br>
 • SATL hekelt drie wetsvoorstellen
  Afgelopen week heeft SATL belangrijke input gegeven aan drie verschillende internet consultaties voor wetsvoorstellen. Een wetswijziging over de rechtspositie van burgers wanneer het gaat om luchthave … <br>