Aanmelden Teams voor Lasergame 2023

Totaal: € -

De kosten voor deelname is € 3,- per deelnemer. (ook al staat er ten onrechte € 0,00 onderaan het formulier!)
Wij vragen van u het totaalbedrag over te maken naar Iban NL78 RABO 0377315265 t.n.v. Wijkvereniging Berkum en vermeld daarbij de naam van uw team dat u bij uw aanmelding heeft opgegeven. Hiermee controleren wij uw betaling die voorafgaan aan de lasergame bij ons binnen moet zijn.