Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
Categorie

Datum

20 nov 2023

Tijd

Tussen 16.00 - 18.00 uur en 19.00 - 20.30 uur
16:00 - 20:30

Uitnodiging inloopbijeenkomst Veilige Vecht

Om Dalfsen en Zwolle ook in de toekomst te beschermen tegen overstromingen, gaat het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) de Vechtdijk versterken.
Wilt u weten welke oplossing het waterschap voorstelt bij u in de buurt?
Kom dan naar de inloopbijeenkomst op maandag 20 november in wijkcentrum De Weijenbelt.
U kunt tussen 16.00 – 18.00 uur en 19.00 – 20.30 uur binnenlopen.

Meer weten over de dijkversterking?
Kijk dan op veiligevecht.wdodelta.nl