Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle

Datum

06 sep 2022

Tijd

19:00

Oranjefeest: Salverda Berkumloop

Op dinsdagavond 6 september vindt, onder voorbehoud, voor de 30e keer de Salverda Berkumloop plaats.

De organisatie heeft het parcours in een nieuw jasje gestoken.

Route
De start en finish zijn ter hoogte van De Weijenbelt. Via de van Leeuwenhoeklaan gaan de lopers de Vechtdijk op richting Tussen de Verlaten en vervolgens over de brug over de Nieuwe Vecht naar de finish voor de 5 km. De lopers voor de 10 kilometer gaan aan het eind van Tussen de Verlaten linksaf om de benodigde extra kilometers te maken door Herfte.

   5 km.    10 km.

Rutger Blankvoort: “Dat was best een puzzel. Het fijne voor de lopers is dat de 10 kilometer nu 1 grote ronde is.” Het parcours gaat nu meer door onze wijk en de lopers gaan via de van Leeuwenhoeklaan de mooie Maatgravendijk op, om via tussen de Verlaten richting de finish te gaan. De lopers voor de 10 kilometer gaan aan het eind van tussen de Verlaten naar links; de lopers van de 5 kilometer gaan rechtsaf de brug over naar de finish voor De Weijenbelt.

Parcours autovrij
Om de Berkumloop goed te laten verlopen vragen we jullie medewerking. De straten in het parcours zijn vanaf 18.00 uur minder goed bereikbaar en vanaf 18.45 uur is het parcours afgesloten.
Om voldoende ruimte voor de lopers te hebben vragen we:
• het parcours zoveel mogelijk autovrij te houden;
• auto`s zoveel mogelijk in de parkeerhavens te parkeren;
• de bewoners van de Reviuslaan de auto`s links van de weg en
• de bewoners van de Boerhaavelaan de auto`s rechts van de weg te parkeren.

Bemensing langs het parcours
Wij zijn nog op zoek naar diverse mensen die een post langs het parcours willen bemensen. Taakis, om vlak voor de start van de loop met enkele dranghekken het parcours af te zetten en nadat de laatste loper is gepasseerd de hekken weer terug te zetten op de verzamelplaats. Verder kunnen wij nog een aantal mensen gebruiken die helpen met het opbouwen van het parcours.
Dit houdt is dat er tussen ongeveer 17.00 en 18.00 uur op de Erasmuslaan dranghekken langs het parcours geplaatst moeten worden.
Opgeven kan mondeling / rechtstreeks bij Andre Plattel of Rutger Blankvoort of via info@berkumloop.nl / andre.plattel@hotmail.com of telefonisch 06-37552914.

Goede doelen
Ook dit jaar zijn er weer 3 mooie goede doelen aan de Berkumloop verbonden, te weten:
Kringloop voor Red een Kind, Vrienden van Autisme en Wijkvereniging Berkum.
Voor de start van de Berkumloop zullen we namens de deelnemers een mooie cheque aan de vertegenwoordigers van de goede doelen overhandigen.

Prijsuitreiking
Rond 20.30 uur vindt de prijsuitreiking plaats met aansluitend een fantastische verloting.
Kijk voor meer informatie over de Berkumloop op onze website: www.salverdaberkumloop.nl
We zien de deelnemers graag op 6 september om 19.00 uur aan de start! Kom allemaal kijken langs het parcours om je familie, buren, wijkgenoten en vrienden aan te moedigen!

Namens de organisatie van de Berkumloop,
Jan Molhoek, André Plattel & Rutger Blankvoort

www.salverdaberkumloop.nl