GroenBerkum Febr 2024

GroenBerkum: Visuele Brainstorm en Plastic Soep

Nieuws van GroenBerkum
Deze keer een visuele brainstorm voor een groenere bestemming voor de oude skatebaan (achter de dierenweide).
Ideeën, reacties en hulp van harte welkom!
Mail naar: groenberkum@wijkverenigingberkum.nl

     

De jeugdcommissie van de wijkvereniging Berkum heeft in de afgelopen weken voor kinderen van de OBS De Campherbeek en de CBS De Duyvencamp een leerzame toneeluitvoering georganiseerd waarin het belangrijke item “Plastic soep” (het wereldprobleem met plastic afval maar dan dicht bij huis) onder de aandacht werd gebracht.
Het werd een vrolijke, interactieve en educatieve voorstelling waarin duurzaamheid, cultuur en onderwijs met elkaar werden verweven.