Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle

Datum

14 mei 2024

Tijd

Inloopbijeenkomst
19:00 - 21:00

Uitnodiging informatieavond: Ontwikkellocatie Kranenburgweg – voormalig ‘Toerist’

De planvorming voor woningbouw aan de Kranenburgweg is in volle gang. Nadat vorig jaar de ontwikkeling weer is opgepakt door Dura Vermeer, is net na de jaarwisseling de
Samenwerkingsovereenkomst ondertekend tussen Gemeente Zwolle en Dura Vermeer.
Het afgelopen half jaar zijn diverse onderzoeken uitgevoerd (geluid, bomen, flora & fauna). Op basis daarvan wordt nu gewerkt aan het Ruimtelijk Ontwikkel Plan (ROP). Daarin worden de kaders, ambities en ontwikkelvisie voor het plangebied opgenomen. Op dit moment wordt de conceptversie door Gemeente Zwolle van feedback voorzien, waarna het definitieve ROP eind mei wordt afgerond.

Informatiebijeenkomst
Graag nodigen wij u uit voor een informatiebijeenkomst, waarbij we u bijpraten over de uitkomsten van onderzoeken en de voorlopige plannen voor de locatie. De bijeenkomst is in de vorm van een inloopbijeenkomst.

Wanneer? Dinsdag 14 mei
Tijd 19.00u tot 21.00u
Waar? Wijkcentrum De Weijenbelt – Berkum

De ontwikkellocatie Kranenburgweg
De grondeigenaar Van der Valk is sinds de verhuizing van restaurant De Toerist naar de nieuwe locatie op Hessenpoort, bezig met plannen voor nieuwbouw aan de Kranenburgweg. Nu is de bestemming ‘Horeca’. Dura Vermeer heeft plannen om hier ‘Wonen’ van te maken. Daarover praten we u tijdens de inloopavond bij.

Een goede buur/Noaberschap
Omdat wij het belangrijk vinden dat het plan de leefomgeving verrijkt, is vorig jaar input opgehaald uit de omgeving, in een interactieve sessie met omwonenden. Deze input hebben we zo veel mogelijk meegenomen in de plannen en daarover hebben we de aanwezigen teruggekoppeld.
Omdat de plannen nu verder vorderen, vinden we het fijn om de status in een groter geheel terug te koppelen. De huizen worden in een volgende fase vormgegeven, maar we nemen u wel alvast mee in de ontwerp gedachtes en de beoogde planning.

Vervolg
Na deze avond zal de projectontwikkelaar het Ruimtelijk ontwikkelplan afronden (mei/juni 2024) en ter besluitvorming aanbieden aan Gemeente Zwolle. Na goedkeuring wordt de verdere uitwerking van het landschap en het ontwerp van de woningen opgepakt. Tegelijkertijd start Gemeente Zwolle met het wijzigen van het omgevingsplan (Horeca -> Wonen).

Met vriendelijke groet,
Dura Vermeer – projectontwikkelaar
Gemeente Zwolle