Locatie

Ichtuskerk
Campherbeeklaan 69, 8024 BT Zwolle

Datum

28 mrt 2023

Tijd

19:30

Kosten

Gratis

Sedermaaltijd in de Kerk

“Van Pesach naar Pasen”

Dinsdag 28 maart: Ichthuskerk, 19.30 uur

Pesach, een verdiepende uitleg, die prachtig past in de aanloop naar de Stille week voor Pasen.

In het weekend van 9 april wordt Pasen gevierd in veel landen. De Joden die de Messias Jezus niet erkennen vieren en herdenken tijdens de Pesach de uittocht uit Egypte. De Messias Belijdende Joden erkennen Jezus wel en gedenken naast de uittocht uit Egypte ook het lijden, sterven en opstanding van Jezus Christus. Jezus vierde ook Pesach o.a. met zijn discipelen.

In de rituelen van het Pesach liggen ook veel geheimenissen verborgen. Hennie Keegstra heeft jarenlang in Israël gewerkt en gewoond en geeft uitleg van het Pesachfeest. Vanuit de Hebreeuwse achtergronden kunnen we het avondmaal, die Jezus zelf instelde, beter begrijpen. Dit zult u ontdekken als Hennie de symbolieken gaat uitleggen. Het beloofd een boeiende avond te worden.
Toegang is gratis, er wordt een collecte gehouden.
Namens Kerk in de Wijk, Anja Pierik, 06-3914 6627