Organisator

Bestuur WVB

Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle

Datum

30 mei 2024

Tijd

19:30

Algemene Ledenvergadering WVB

Op 30 mei 2024 organiseert het bestuur van de Wijkvereniging Berkum haar jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
Iedereen is van harte welkom. Ook niet-leden, zij hebben alleen geen stemrecht. Vooraf aanmelden is niet nodig, presentielijst op 30 mei tekenen wel.

Medio mei 2024 zullen Agenda, Notulen, Jaarverslagen en besluitvormende stukken via email gestuurd worden naar de leden waarvan het email adres bekend is.
Leden zonder email adres kunnen zich melden bij: secretaris@wijkverenigingberkum.nl.

Agenda
Aanvang 19.30 uur, Zaal A, de Weijenbelt
1. Opening

2. Vaststelling agenda

3. Notulen vorige ALV – 26 maart 2023

4. Algemeen jaarverslag / verslagen van de Commissies 2023

5. Financieel verslag 2023 (mondelinge toelichting)

  • a. Voorstel tot aanpassing contributie (toelichting) – Besluit

6. Statuten Wijkvereniging Berkum

  • a. Voorstel tot aanpassing statuten (toelichting) – Besluit

7. Samenstelling bestuur

  • a. Afgetreden gedurende kalenderjaar: de heer Wim Hovestad.
  • b. Verkiesbaar Gertjan van Beek en Olaf Buiten.
  • c. Aftredend voor afloop periode: Wiard van de Burgt
  • d. Vacature: secretaris

8. Korte mededelingen / ontwikkelingen

  • a. Raadpleging leden en bewoners m.b.t. toekomst gebouw De Weijenbelt.

b. Stand van zaken Berkum Energie Neutraal

9. Rondvraag

10. Sluiting