Laag vliegen over Berkum? NEE!

Veel in te lezen op de website van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen. Deze site is te vinden op https://www.satl-lelystad.nl/

03-12-2020 : Lelystad Airport kan niet, en dat was in 2007 al bekend

Het is een deerniswekkend relaas: de reconstructie van 13 jaar Lelystad Airport in een uitgave van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). Al die tijd al weten eigenaar Schiphol en vele betrokken ambtenaren dat het openen van een overloopluchthaven voor Schiphol juridisch onhaalbaar is. Consequent houden zij hun kaken echter stijf op elkaar. De Tweede Kamer heeft al vier Kabinetten het nakijken. lees meer

22-05-2018: Noodzaak laagvliegen al jaren bekend

Al veel eerder dan in de publicatie van het ministerie I & W / juni 2017 was bekend dat Lelystad Airport alleen bereikbaar is voor grote verkeersvliegtuigen door langdurig laag te vliegen onder de bestaande aan- en uitvliegroutes naar Schiphol. Dit blijkt uit onderzoek dat door HoogOverijssel is uitgevoerd naar de vlieghoogten van verkeersvliegtuigen boven Nederland. lees meer

28-05-2018 The sky is the limit!

(verwachting 2023) maar ook daarna omdat er geen garanties zijn voor het uitsluiten van laagvliegroutes. De beide wijkorganisaties willen daarom een volstrekt andere ontwikkeling én gebruik van Lelystad Airport. Nu kan het nog. Lees meer

27-05-2018 Gemeenteraadsavond in Berkum

Het college van de Gemeente Zwolle heeft onlangs een Informatienota over Lelystad Airport aan de raad verzonden. In deze nota wordt voornamelijk ingegaan op de verschillen tussen de ‘oude’ Milieu Effect Rapportage (MER) uit 2014 en de nieuwe gerepareerde MER in 2018. Nu de fouten zijn hersteld waar HoogOverijssel op had gewezen blijkt dat zowel de aantallen vliegtuigen die langs en over Berkum komen veel meer zullen zijn alsook dat de vliegroutes  belangrijk lager zullen uitvallen. lees meer

01-05-2018 Belevingsvlucht 30 mei

Op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur (met uitloop tot 21.30 uur) organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht, op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien. Het doel is dat bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport het geluid van een representatief vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren. 

27-04-2018 Vooral Berkum, maar ook Dieze, Aalanden en Stadshagen zijn de dupe!

De wijzigingen in de nieuwe milieueffectrapportage (MER) over vliegveld Lelystad pakken gunstig uit voor Overijssel. Zwolle gaat er fors op achteruit, als het gaat om te verwachten geluidsoverlast van vliegtuigen van en naar Lelystad. De gemeente Zwolle maakt zich zorgen over de ontwikkelingen omdat vooral de wijken Berkum, Aalanden en Stadshagen volgens dit rapport veel meer overlast zullen ervaren. De gemeente Zwolle dringt bij de minister aan op openheid en transparantie. Lees meer

14-03-2018 Vliegveld Lelystad, burgers bundelen krachten

Vijftien actiegroepen uit vijf provincies die strijden tegen de laagvliegroutes van vakantievliegveld Lelystad gaan samenwerken. Onder de naam Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegroutes (SATL) zullen zij voortaan zoveel mogelijk als een blok optreden. lees meer

11-01-2018 Petitie

Er is een petitie geopend tegen het laag vliegen in Overijssel, waaronder het Vechtdal/Zwolle. Ondertekenen wordt van harte aanbevolen. lees meer

21-02-2018 Vliegveld Lelystad uitgesteld

Omdat luchthaven Schiphol tegen zijn grenzen loopt is besloten een deel van de vluchten te verplaatsen naar de vliegvelden Lelystad en Eindhoven. Lelystad Airport vangt vanaf 2019 vliegtuigen op als overloop van Schiphol. De aanvlieg- en vertrekroutes liggen boven grote delen van Overijssel, Gelderland, Drenthe en Fryslân. Er is in de provincies veel onduidelijkheid over de gevolgen van de huidige vliegroutes voor mens, natuur en milieu. Ook voor Zwolle heeft de ontwikkeling van Lelystad Airport gevolgen. lees meer

23-02-2018 Bewonersgroepen

Afgelopen donderdag 22 februari 2018 zijn de gezamenlijke bewonersgroepen Lelystad Airport bij elkaar gekomen in Hattem. De bewonersgroepen Hoog over Ede, Hoog Over Zwolle, HoogOverHattem, HoogOverijssel, HoogOverWezep, Laagvliegroutes Nee, Red de Veluwe, Stichting Red de Veluwe, Wijkstichting Stadshagen en Wijkvereniging Berkum hebben gekozen om te kijken waar we de krachten kunnen bundelen.

23-06-2020 Vliegen boven Berkum

Als wijk(vereniging) zijn we aangesloten bij de SATL. Zie voor meer informatie: deze link naar de website van de SATL Donaties zijn hard nodig, graag verwijzen wij naar stichting Laagvliegen NEE en deze pagina: https://satl-lelystad.nl/doneer/ Lees meer