3-12-2020: Boeklancering: Schiphol regeert

Het is een deerniswekkend relaas: de reconstructie van 13 jaar Lelystad Airport in een uitgave van de Samenwerkende Actiegroepen tegen Laagvliegen (SATL). Al die tijd al weten eigenaar Schiphol en vele betrokken ambtenaren dat het openen van een overloopluchthaven voor Schiphol juridisch onhaalbaar is. Consequent houden zij hun kaken echter stijf op elkaar. De Tweede Kamer heeft al vier Kabinetten het nakijken.  Lees meer

Laag vliegen over Berkum? NEE!

10-2-2021: Actiegroepen tegen opening vliegveld Lelystad: ‘Er is nog geen zicht op aanpassing laagvliegroutes’

REGIO – “We hebben nog geen indicatie dat er iets gaat veranderen”, antwoordt Leon Adegeest, voorzitter van de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL), als hem wordt gevraagd naar de laagvliegroutes naar vliegveld Lelystad die ook over de regio Zwolle gaan. Waar actiegroep Hoog Overijssel een aantal jaren geleden begon met de slogan ‘Kan hoger, moet hoger’ wil SATL voorkomen dat vliegveld Lelystad wordt geopend. lees meer

 

Nieuws vanuit de Samenwerkende Actiegroepen Tegen Laagvliegen (SATL)

Het college van de Gemeente Zwolle heeft onlangs een Informatienota over Lelystad Airport aan de raad verzonden. In deze nota wordt voornamelijk ingegaan op de verschillen tussen de ‘oude’ Milieu Effect Rapportage (MER) uit 2014 en de nieuwe gerepareerde MER in 2018. Nu de fouten zijn hersteld waar HoogOverijssel op had gewezen blijkt dat zowel de aantallen vliegtuigen die langs en over Berkum komen veel meer zullen zijn alsook dat de vliegroutes  belangrijk lager zullen uitvallen. lees meer

Op woensdag 30 mei tussen 15.30 en 20.30 uur (met uitloop tot 21.30 uur) organiseert het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een belevingsvlucht, op verzoek van bewoners en andere betrokkenen. De vlucht is niet bedoeld om het besluit rondom Lelystad Airport te herzien. Het doel is dat bewoners van de gebieden onder de vliegroutes van Lelystad Airport het geluid van een representatief vliegtuig in hun eigen omgeving kunnen ervaren. 

De wijzigingen in de nieuwe milieueffectrapportage (MER) over vliegveld Lelystad pakken gunstig uit voor Overijssel. Zwolle gaat er fors op achteruit, als het gaat om te verwachten geluidsoverlast van vliegtuigen van en naar Lelystad. De gemeente Zwolle maakt zich zorgen over de ontwikkelingen omdat vooral de wijken Berkum, Aalanden en Stadshagen volgens dit rapport veel meer overlast zullen ervaren. De gemeente Zwolle dringt bij de minister aan op openheid en transparantie. Lees meer

Als wijk(vereniging) zijn we aangesloten bij de SATL. Zie voor meer informatie: deze link naar de website van de SATL Donaties zijn hard nodig, graag verwijzen wij naar stichting Laagvliegen NEE en deze pagina: https://satl-lelystad.nl/doneer/ Lees meer