Wie beslist er over de collectieve maatregelen in de wijk?

Onder de collectieve maatregelen verstaan we de maatregelen welke in de straat/wijk worden uitgevoerd als collectief en niet de maatregelen in uw woning als individu. Denk aan het collectief opwekken van duurzame energie met bijvoorbeeld een zonnepanelen park of met een windmolen, het gebruik van aardwarmte in de vorm van geothermie, opwekken van energie in de Vecht en grootschalig opslaan van energie. En ook de keuze die gemaakt gaat worden over welke energiedrager aardgas gaat vervangen om de woningen straks te verwarmen. Een mix aan mogelijkheden, inclusief de kans rijkheid hiervan, wordt nu door het projectteam in beeld gebracht. Samen met de wijk gaan we hierover in gesprek. En ook met de partners in het project als bijvoorbeeld de provincie, gemeente en netbeheerder Enexis. Hierna zal een zo goed mogelijke afweging worden gemaakt, waarbij gekeken wordt naar betrouwbaarheid, haalbaarheid en bewezen techniek van de maatregelen, financiële haalbaarheid en draagvlak en betrokkenheid vanuit de wijk. Op bewonersavonden zullen we u zo goed mogelijk meenemen in het proces van besluitvorming. Hoe de besluitvorming gaat verlopen weten we nog niet. Dat hangt af van de mogelijke opties en welke instanties waar over gaan