Wat betekent Berkum Energie Neutraal voor mij als huurder?

DeltaWonen heeft zitting in de werkgroep Berkum Energieneutraal en vertegenwoordigd daar haar huurders. Belangrijk onderwerp daarin zijn de woonlasten van onze huurders. Wanneer er een besluit genomen wordt door de werkgroepen over Berkum energieneutraal dan is dat een besluit dat ook gedragen wordt door deltaWonen. Als huurder kunt u uw stem laten gelden bij de informatieavonden die de wijkvereniging organiseert. De mogelijke acties die voortkomen uit het besluit worden door deltaWonen uitgevoerd in overleg en afstemming met u.