Wanneer gaan we starten?

Op dit moment wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan. Een mix aan mogelijkheden, inclusief de kans rijkheid hiervan, wordt daar in door het projectteam in beeld gebracht. Samen met de wijk gaan we hierover in gesprek.  Een eerste (Start)wijkbijeenkomst heeft plaatsgevonden op 4 juli jl. en  op 30 oktober 2018 staat een volgende wijkbijeenkomst gepland.  Hierna zal een zo goed mogelijke afweging worden gemaakt, waarbij gekeken wordt naar betrouwbaarheid, haalbaarheid en bewezen techniek van de maatregelen, financiële haalbaarheid en draagvlak en betrokkenheid vanuit de wijk.

We koersen er op om begin 2019 een uitvoeringsplan gereed te hebben.   Dit betekent dat daadwerkelijke energiebesparingsmaatregelen aan uw woning vanaf de tweede helft van 2019 kunnen gaan plaatsvinden.