Waarom energieneutraal worden?

Om de effecten van de klimaatverandering tegen te gaan (o.a. opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel) is in 2015 het wereldwijde Klimaatakkoord Parijs gesloten. Ook Nederland heeft dit akkoord ondertekend en moet zich aan deze afspraken gaan houden. Dat houdt onder meer voor Nederland in dat in 2030 49% van de uitstoot van broeikas gassen moet zijn verminderd ten opzichte van de uitstoot in 1990 en in 2050 zelfs 98%. En broeikasgassen worden voornamelijk veroorzaakt door het verbruik van fossiele brandstoffen als bijvoorbeeld kolen, olie en aardgas.