Waarom zou ik meedoen?

Het aardgas gaat de komende jaren vanuit klimaat oogpunt in Nederland in stappen verdwijnen als energiebron. En heel veel gebouwen (woningen, bedrijven, scholen, etc.) worden verwarmd met aardgas. Er is dus een andere energiedrager nodig voor het verwarmen van gebouwen en deze energiedrager moet ook nog eens duurzaam zijn. En wanneer de energievraag kleiner wordt door bijvoorbeeld het beter isoleren van woningen is er minder energie nodig. Leuk of niet, iedereen krijgt hier dus mee te maken. Besparen aan de ene kant en andere kant antwoord geven op de vraag hoe een ieder zijn woning gaat verwarmen in de winter. Nu meedoen heeft voordelen, omdat in de wijk Berkum een heel projectteam voorbereidingen treft om de wijk als geheel als collectief en u als bewoner van de wijk te helpen keuzes te maken. Deze ondersteuning is tijdelijk, dus wanneer Berkum of u nu niet mee doet, betekent dit dat u later zelf alles moet uitzoeken. Daarnaast wordt er gezocht naar financiële incentives om proefprojecten als Berkum mogelijk te maken waar u direct of indirect van mee profiteert. De verwachting is dat deze subsidies op termijn gaan verdwijnen.