Waarom gaan we van het aardgas af?

Om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen met 49% in 2030 en 98% in 2050 moet het verbruik van fossiele brandstoffen fors worden verminderd. Aardgas is een fossiele brandstof en draagt dus bij aan de uitstoot van broeikas gassen, veelal CO2 uitstoot genoemd. Daarom moet het verbruik van aardgas in snel tempo worden afgebouwd en staat dit helemaal los van de vraag of aardgas nog wel beschikbaar is in binnen- of buitenland.