Komen alle kosten op rekening van de Berkummer?

  • De verduurzaming van Berkum kost veel geld. Het gaat niet alleen om de woningen, maar ook om duurzame energievoorziening en aanpassing van de infrastructuur. Mogelijk dat zelfs in eenzelfde beweging het riool wordt vernieuwd en de openbare ruimte wordt aangepakt. De kosten hiervan worden verdeeld. De netbeheerder, de woningcorporatie de gemeente, de provincie en u als huiseigenaar dragen allemaal bij. Een groot voordeel is dat door slimme planning van werkzaamheden er grote voordelen kunnen worden behaald, waardoor het totaal een stuk voordeliger wordt. Iedereen draagt bij, en uiteindelijk profiteert iedereen van een fijne en duurzame wijk.