Hoe zorgen we ervoor dat er het hele jaar door voldoende energie is?

De duurzame bronnen zoals wind en zon zijn niet altijd beschikbaar. We zien dan ook dat de energievraag niet gelijkloopt met het aanbod. Dit zie je per dag (pieken in de energievraag ’s  cohtends en ’s avonds en maximale zon in de middag) en over de seizoenen (in de winter een hoge energievraag, in de zomer veel zon). Energieopslag is een belangrijk onderdeel om het hele jaar door over voldoende energie te beschikken.

Naar aanleiding van de wijkbijeenkomst op 4 juli 2018 heeft zich een werkgroep gevormd die de mogelijkheden voor energieopslag gaat uitwerken.

Voor de korte termijn zullen we nog gebruik moeten maken van de bestaande  gas- en elektra leveranciers.  De opslagtechnieken zijn op dit moment nog niet zo ver dat  betaalbare grootschalige oplossingen voorhanden zijn. Kleinschalige experimenten gaan we  wel bekijken. Het vinden van oplossingen voor  de opslagproblematiek heeft wat meer tijd nodig.  Op woning niveau zien we steeds meer ontwikkelingen voor thuis-accu systemen,  en warmte opslag via buffer waterzakken, maar de systemen zijn eveneens – nog – duur.

Elektrische auto’s en waterstofauto’s kunnen hierin ook een rol spelen.