Geldt de energietransitie Berkum alleen voor koopwoningen?

Nee, zowel  huurwoningen als koopwoningen doen mee in de Energietransitie Berkum. De woningeigenaar belist over de te nemen maatregelen in de woning. De 400 huurwoningen in Berkum zijn grotendeels in bezit van woningbouwcorporatie deltaWonen die deelneemt als projectpartner. DeltaWonen heeft o.a .de energieproeftuin Berkum ingericht om te kijken welk pakket aan maatregelen het slimst en meest effectief is om in te zetten voor verduurzaming van de bestaande huurwoningvoorraad.
Anders ligt dat bij koopwoningen. Daar zijn de bewoners (veelal) de eigenaar en daar beslist de eigenaar dus zelf over wat er wel of niet gebeurt aan de woning.