Wat bedoelen we met Berkum energieneutraal?

Berkum energieneutraal betekent dat er in principe evenveel duurzame energie binnen de grenzen van de wijk wordt opgewekt als er wordt verbruikt in de wijk. Met andere woorden: al het energieverbruik van gebouwen (woningen, bedrijven, scholen, etc. ) wordt binnen de grenzen van de wijk Berkum opgewekt met duurzame energiebronnen. En energie die niet wordt verbruikt hoef je ook niet op te wekken. Dat klinkt logisch en daarom betekent dit in de eerste plaats het verminderen van de energievraag door forse besparing van energie middels allerlei maatregelen. En de energievraag die dan nog overblijft wordt opgewekt uit duurzame bronnen. Dat betekent dat er geen ruimte meer is voor fossiele brandstoffen als bijvoorbeeld aardgas. Aardgas gaat dus verdwijnen in Berkum.

Bij grootschalige opwekinstallaties van energie zal tevens gekeken moeten worden naar inpasbaarheid van die installaties in onderhavige bestemmingsplannen, draagvlak en financiële haalbaarheid.  Als gevolg hiervan kan het zo zijn dat grootschalige opwekinstallaties in de nabije omgeving van Berkum kunnen komen.