November 2019

De gemeenteraad  Zwolle heeft een motie aangenomen waarin het college opgeroepen wordt te onderzoeken wat Berkum nodig heeft om het ingezet traject verder vorm te geven. We wachten de uitkomst af en hopen binnen 1 a 2 maanden meer te weten.

Oktober 2019

Voor ondernemers: https://futureproof.community/oplossingen/overijssel-bespaart

Augustus 2019

Podcast met laatste nieuws, klik hier

20 maart 2018

De bewonersbijeenkomst Berkum Energieneutraal 30 april komt te vervallen
De werkgroep die zich buigt over de gewenste energietransitie in Berkum heeft besloten de bijeenkomst van 30 april voorlopig niet door te laten gaan. Dit om verschillende redenen. Er is feitelijk weinig concreet nieuws te delen sinds de vorige bijeenkomst. Ofschoon er zeker vorderingen zijn in het uitzoekwerk en het maken van het wijktransitieplan moeten we hierbij opmerken dat dit vooral gaat over een verdieping van de technische mogelijkheden. Verder hadden we verwacht dat we al verder zouden zijn met de besluitvorming rond dat wijktransitieplan. Ook is er door de Provinciale verkiezingen momenteel geen helder zicht op hoe het financieel nu verder gaat. En tot slot is deze week duidelijk geworden dat Ajax de halve finale speelt op de 30-ste. Naar welke energie ga je dan kijken en luisteren? Dat allemaal samen heeft ons genoodzaakt de bewonersavond te verschuiven.

We hopen nog voor de zomer meer te weten en alsnog een bewonersavond te houden.

Namens de kerngroep

Wim Hovestad
Wijkvereniging Berkum

________________________________________

April 2017

Berkum Energieneutraal; doel en gebied bekend!
Ondertussen zijn de doelen vastgesteld en zijn de grenzen van het “Berkum Energieneutraal” gebied gemarkeerd.

Als doel is vastgesteld:
Per 31-12-2025 maken alle gebouwen in Berkum deel uit van een energieneutrale wijk, waarbij alle jaarlijks verbruikte energie vanuit de gebouwde omgeving duurzaam in de wijk wordt opgewekt.
Ter ondersteuning zijn er een aantal subdoelen:
– Het streven is om Berkum per 31-12-2025 van het aardgas af te sluiten en is de wijk fossielvrij;
– Het streven is dat het energieverbruik voor de openbare ruimte (o.a. openbare verlichting) ook energieneutraal wordt;
– Er zal ook worden gekeken naar kansen voor opwek van duurzame energie vanuit de nabije omgeving. De hoofdinspanning ligt op het realiseren van de doelstelling binnen het gemarkeerde gebied;
– Energiebesparing is de eerste stap, duurzame opwek van energie is de tweede stap;
– Streven is dat nieuwe ontwikkelingen in de wijkbebouwing minimaal energieneutraal zijn.

Verder is overeengekomen dat het gebied “Berkum Energieneutraal” overeenkomt met het werkgebied van de Wijkvereniging Berkum. Onderstaande schets geeft het gebied weer:


Het gebied heeft een drietal duidelijke kenmerken:
– agrarisch gebied
– kern met woningen
– landelijk wonen

Ook zijn er afspraken gemaakt over de aansturing van dit project.
Er is een kerngroep en een drietal werkgroepen, te weten:
– Sociaal/belanghebbenden
– Techniek/ruimtelijk
– Financiën/economisch.
De wijkvereniging Berkum is in alle 4 vertegenwoordigd. De werkgroepen en de kerngroep zijn inmiddels opgestart.

Verschillende mensen hebben ons al benaderd met vragen en ideeën. Daar zijn we heel blij mee. Dus, wilt u iets weten, heeft u een goed idee of wilt u ons op iets attent maken,
schroom dan niet om ons te benaderen.
U kunt mailen naar onze secretaris Wim Hovestad, secretaris@wijkverenigingberkum.nl

Vraag een antwoord klik hier

Bestuur Wijkvereniging Berkum