Berkum Energie Neutraal: **GEANNULEERD**

** DEZE AVOND GAAT NIET DOOR**

Welkom op bewonersavond op 30 april 2019, 19.30 uur in De Weijenbelt!
Het projectteam van Berkum Energieneutraal is bezig met de afronding van het zogenaamde “wijktransitieplan”. We zijn nu een jaar onderweg en in dat plan nemen we alle ervaringen en al het uitzoekwerk van het afgelopen jaar mee. We geven aan wat in de komende anderhalf jaar verder uitgezocht moet worden en wat ons te doen staat tot eind 2020. Daarna komt het project in de uitvoeringsfase met het doel om eind 2025 een energieneutrale wijk te zijn.

Grofweg zijn er drie brokken. De eerste is om als wijk minder energie te gaan verbruiken. Dat denken we te gaan doen door interessante pakketten samen te stellen om huizen te verduurzamen. Minder energie verbruiken en zelf energie opwekken waar dat (nog) kan. Ook kijken we hierbij naar de betaalbaarheid. Verder gaan we alvast onderzoeken hoe we grootschalig als wijk energie kunnen gaan opwekken. Want hoe goed we ook gaan isoleren en energie op eigen daken gaan opwekken, er blijft een “gat” tussen de vraag en aanbod van energie. De vraag is groter dan het aanbod, dus zullen we zelf energie moeten gaan opwekken.
En tot slot willen we middels een wijkraadpleging komen tot een voorkeursscenario wat betreft de wijze waarop we onze woningen willen gaan verwarmen, het zogenaamde wijkenergiesysteem. In de vorige uitgave van de Berkumer hebben we al aangegeven dat we nog op twee systemen studeren. Een warmtenet (warm water via leidingen rechtstreeks naar de woning) of een hybride oplossing. Bij deze laatste variant wordt middels elektriciteit de woning grotendeels verwarmd en als het echt koud is in de winter met duurzaam gas (mogelijk groen gas of waterstof).
Al met al genoeg om jullie weer eens bij te praten. Daarom organiseren we op dinsdag 30 april weer een bewonersavond in De Weijenbelt, aanvang 19.30 uur. Wij zullen u bijpraten over de laatste stand van zaken en we hebben Miranda Scheffer van zonnepark De Groene Weuste uit Wierden uitgenodigd om haar te laten vertellen hoe zij in Wierden tot een zonnepark van 4,5 hectare zijn gekomen.
Vragen, suggesties of wil je meedenken? Mail ons: energietransitie@wijkverenigingberkum.nl

Datum

30 apr 2019

Tijd

00:00

Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
Categorie

Organisator

Berkum Energieneutraal