Algemene ledenvergadering

Het bestuur van Wijkvereniging Berkum nodigt al haar leden uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering, die zal worden gehouden op zaterdag 11 mei 2019 om 19:30 uur in wijkcentrum De Weijenbelt.

Het jaarverslag 2018 is hieronder ter inzage.

De financiële jaarrekening is ter inzage in De Weijenbelt op 25 april en 1 mei van 19:00 – 20:00 uur. Graag tevoren aanmelden bij de penningmeester. Penningmeester:
Jan Borger, tel.: 06-53108782 penningmeester@wijkverenigingberkum.nl

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda en rondvraag
 3. Notulen vorige ALV 2 juni 2018
 4. Mededelingen van het bestuur
 5. Algemeen jaarverslag en verslagen van de afdelingen 2018
 6. Financieel verslag 2018
  • De financiële jaarrekening is ter inzage in De Weijenbelt op 25 april en 1 mei van 19:00 – 20:00 uur. Graag tevoren aanmelden bij de penningmeester. Penningmeester:
   Jan Borger, tel.: 06-53108782 penningmeester@wijkverenigingberkum.nl
 7. Bestuursverkiezing
  1. Verkiesbaar nieuw:
   1. Ellen van het Hul (voorzitter Senioren commissie)
  2. Aftredend / herkiesbaar
   1. Jan Borger (Penningmeester)
   2. Wim Hovestad (secretaris)
  3. Aftredend, niet herkiesbaar
   1. Wendy Gerrits
  4. Afgetreden (niet herkiesbaar)
   1. Marcel  van Brussel
   2. Hans Kempenaar
 8. Sluiting

Leden kunnen tot en met 4 mei agendapunten indienen bij secretaris@wijkverenigingberkum.nl.

Het bestuur van de Wijkvereniging Berkum hoopt u allen op deze avond te mogen begroeten. Na afloop van de Algemene Ledenvergadering vindt de Vrijwilligersavond plaats.

Datum

11 mei 2019

Tijd

19:30 - 20:30

Locatie

De Weijenbelt
Campherbeeklaan 82, 8024 BZ Zwolle
Categorie

Organisator

Bestuur WVB