Berkum heeft een wijkblad dat 10 maal per jaar verschijnt. De redactie is in handen van Gerrit Knol. Voor inhoudelijke zaken kunt u hem bereiken via: wijkbladberkumer@wijkverenigingberkum.nl
Advertenties worden verzorgt door Minke Koerhuis-de Jong. Hiervoor mailt u naar: advertentieberkumer@wijkverenigingberkum.nl

Jaargang 2021

jaargang 2020

Jaargang 2019