Vondeltunnel

Wegafsluitingen 19 februari t/m 1 maart

Vondeltunnel : stremming
Periode: 19 t/m 23 februari 2024 en 26 februari t/m 1 maart 2024
Reden: Vernieuwen van de hemelwatergoten en trottoirtegels in de tunnel.

Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is de tunnel afgesloten van maandag t/m vrijdag.

Omleidingsroute voor fietsers en voetgangers wordt aangegeven met bebording.

——————————————————————————————-

Kranenburgweg: hinder
Periode: 19 t/m 29 februari 2024

Reden: Voetpad naast fietspad voorzien van tegels

Op het fietspad Kranenburgweg is het veelal druk met forenzen en scholieren, maar ook met voetgangers. Zij wandelen tussen al die fietsers omdat een voetpad ontbreekt of het aanwezige pad smal is. De gemeente heeft onlangs de bestaande schelpenpaden langs de Kranenburgweg verbreed en start 19 februari met de aanleg van een tegelpad tussen de Erasmuslaan en de Schrevenweg. De werkzaamheden duren tot circa 29 februari.

Voetgangers kiezen om verschillende redenen voor het fietspad. Op bepaalde delen is er geen voetpad aanwezig. Waar een schelpenpad ligt is die te smal of maakt vochtig hoog gras het lopen op het pad onaangenaam. Voor bewoners van Villa Berkum en cliënten van Frion is het schelpenpad te hobbelig waardoor zij gedwongen worden om op het drukke fietspad te lopen. Deze doelgroep voelt zich hier onveilig en gaat er daardoor niet graag alleen op uit. Om hun zelfstandigheid zolang mogelijk te behouden legt de gemeente een tegelpad aan. Er komt vanwege het verbeteren van de toegankelijkheid ook een tegelpad richting de bushalte Kranenburgweg. Op onderstaande plattegrond is met een onderbroken streepzwarte streep aangeven op welk traject er een tegelverharding komt.

Met het verbreden van de voetpaden en de aanleg van het tegelpad kan de voetganger weer onbezorgd en veilig wandelen en heeft de fietser weer ruim baan.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen dan kunt u deze mailen aan wijkservicepuntoost@zwolle.nl.