Sedum Groen Dak

Commissie Groen Berkum

Met de werkgroep Groen Berkum is een start gemaakt door ideeën van wijkgenoten in kaart te brengen.
Het is mooi te merken dat een Groener Berkum leeft bij veel wijkgenoten. Veel van de opmerkingen gaan over het maaibeleid. Er wordt volgens bewoners (te) veel gemaaid op plaatsen waar dat lang niet altijd wenselijk is. Anderzijds hebben we soms niet alle inzichten om het actuele maaibeleid te begrijpen.

Aangezien in Berkum verschillende beheerders zijn, nemen we de uitdaging aan om in gesprek te gaan met Landschap Overijssel als het gaat om de Struinwaard, het Waterschap als het gaat om de dijk en met de gemeente als het gaat over andere groenzones in Berkum.
Tegelijkertijd komen er nog twee andere speerpunten uit de inventarisatie:

1) Er is een wens voor veel meer zones met (ingezaaide) bloemenmengsels, waar mogelijk in bestaande grasstroken. Een deel van het gras zou dan ingezaaid, en niet/minder gemaaid moeten worden.
2) In het wijkpark achter de kinderboerderij ligt nu een skeelerveldje, waar echter geen gebruik van wordt gemaakt. Willen we dit veldje meer in gebruik zien, dan mag het gebied aantrekkelijker gemaakt worden: schaduwrijke plaatsen creëren door bomen te planten, waar dan bankjes onder kunnen staan. Maak het gebied meer voor en door wijkbewoners: fruitbomen en struikjes kleinfruit, rozen en andere sierheesters kunnen het parkje sieren. Wellicht nog wat speeltoestellen plaatsen. Ook langs de brede sloot tussen de kinderboerderij en de Nieuwe Vecht zouden meer (diverse) bomen geplant kunnen worden. Wellicht kan dan gelijk de waterkwaliteit d.m.v. doorstroming verbeterd worden.

Er speelde nog een andere vraag binnen de werkgroep: sommige mensen spelen met de gedachte om hun (garage-)dak te vergroenen met sedum (vetplantjes). Zijn er toevallig wijkgenoten die in groepsverband hier al mee bezig zijn? Samen weet je meer, en wordt het wellicht goedkoper…

Natuurlijk zijn er nog meer ideeën, maar we moeten ergens beginnen.

Heeft u antwoorden, opmerkingen of vragen, mail gerust naar: groenberkum@wijkverenigingberkum.nl