Uitnodiging Bijeenkomst Afval 29 Maart 2023

Bijeenkomst afvalbeleid Zwolle

Participatieraad Zwolle organiseert een bijeenkomst over het nieuwe afvalbeleid.

Sinds 1 januari 2023 heeft de gemeente Zwolle een nieuw afvalbeleid ingevoerd. De Participatieraad Zwolle nodigt inwoners van Zwolle uit om samen in gesprek te gaan over dit nieuwe beleid.

De Participatieraad, die uit vijftien Zwolse inwoners bestaat, adviseert gevraagd en ongevraagd de gemeente over het beleid dat inwoners aangaat. De Participatieraad Zwolle adviseert vanuit de leef- en belevingswereld van inwoners. Om goed te kunnen adviseren, gaat de Participatieraad regelmatig in gesprek met inwoners over de onderwerpen waar de gemeente beleid op maakt met betrekking tot participatie en zelfredzaamheid, zorg en jeugd en rond arbeidsparticipatie en inkomen.

Zo organiseert de Participatieraad op 29 maart aanstaande van 19.30- 21.00 uur een interactieve bijeenkomst voor Zwolse inwoners.  Dit om te horen wat de ervaringen, wensen en ideeën of tips zijn op het gebied van het nieuwe afvalbeleid.
Er is ruimte voor maximaal 50 personen om deel te kunnen nemen aan deze bijeenkomst. Om een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van inwoners te spreken, vragen wij bij de aanmelding om ervaringen, ideeën of tips te vermelden.

Alle ervaringen worden verzameld. Naast de inbreng tijdens de bijeenkomst worden ook de ervaringen die per mail zijn ontvangen in april besproken met wethouder Guldemond.

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan tot 5 maart. Elke persoon die zich aanmeldt, ontvangt van ons een bevestiging. Ná 5 maart ontvangen zij een mail met het programma en de locatie of een bericht dat er geen plekken meer zijn om deel te kunnen nemen . Aanmelden kan via info@participatieraadzwolle.nl

Voor meer informatie over de Participatieraad Zwolle, de leden en de werkwijze www.participatieraadzwolle.nl