Muurschildering Viaduct Onder De A28 2022

Uitvoering muurschildering tunnel Bergkloosterweg

Er komt een kleurrijke muurschildering in de tunnel onder het viaduct van de A28/Bergkloosterweg. Het Zwolse college van B&W heeft ingestemd met een ontwerp van kunstenares Lonneke van Zutphen. Het kunstwerk is ontworpen in overleg met de buurt.

Ondertussen zijn alle voorbereidingen gereed en kan er gestart worden met de muurschildering aan het viaduct!
Om de overlast te beperken, onderstaand het schema met de data en wegwerkzaamheden en de daarbij behorende aanpassingen:

15 juni 2022 (7.30u- 17.30u)
Algehele wegafsluiting voor alle weggebruikers bij het viaduct A-28 ter hoogte van de Bergkloosterweg en Erasmuslaan.
In verband met het zandstralen is de weg onder de A-28 afgesloten voor al het verkeer.
Afsluiten is noodzakelijk, aangezien weggebruikers ernstig hinder zouden ondervinden van deze werkzaamheden.
Alternatieve route: Via Haersterveerweg/ ontsluiting Brinkhoekweg

16-17 juni 2022 (7.30u – 17.00u)
Gedeeltelijk wegafsluiting, bij het viaduct A-28 ter hoogte van de Bergkloosterweg en Erasmuslaan.
In verband met het aanbrengen van de primer/grondverf zullen de schilders tijdens de werkzaamheden een deel van de weg afzetten.
Afsluiten is niet noodzakelijk. Wel vragen we u de aanwijzingen van de schilders en bebording op te volgen en uw snelheid te matigen.

29 juni tot en met eind juli 2022 (08.00-17.30)
Gedeeltelijk wegafsluiting, bij het viaduct A-28 ter hoogte van Bergkloosterweg en Erasmuslaan.
In verband met het aanbrengen van het schilderwerk door de kunstenares zal zij tijdens de werkzaamheden een deel van de weg afzetten.
Afsluiten is niet noodzakelijk. Wel vragen we u de aanwijzingen van de schilders en bebording op te volgen en uw snelheid te matigen.

Vrijwilliger(s) gevraagd:
Wil er iemand op 15 juni in de ochtend en eind van de dag helpen met het ophangen van de doeken (tegen het gruis) aan beide zijden van het viaduct? Graag even aangeven of mailen naar ons.

Het zou leuk zijn als we als buurtbewoners belangstelling tonen en Lonneke afwisselend een kopje koffie of thee/koek o.i.d. aanbieden.
We vragen jullie met ons een extra oogje in het zeil te houden (i.v.m. mogelijke bekladding en/of graffiti) durende deze periode (18 juni t/m eind juli)

Bij vragen/ onduidelijkheden loop bij ons langs of stuur een mail!

Hartelijke groet,
Rens-Jan en Anke van Vliet: avanvliet@landstede.com
Stefan en Paula Huizing:      paulapoortier@hotmail.com