Voorlopig Programma Oranjeweek 2022

Vrijwilligers gevraagd voor de Oranjeweek 2022

Beste Berkumers

Dit jaar hopen we weer de Oranjeweek te organiseren!
Zoals gebruikelijk wordt er van te voren een collecte gehouden in de hele wijk.
Hiervoor zijn ongeveer 50 collectanten nodig!
Geef je op en zorg mede voor een succes van deze week voor jong en oud!
Een voorkeur qua te lopen straat is niet te plannen, je krijgt 1 of 2 straten toegewezen.

Naast collectanten zoeken we nog enkele enthousiaste mensen voor ons organisatieteam. Vele handen maken licht werk.
Voor alle duidelijkheid, we zoeken geen hulp voor een evenement maar in de maanden vooraf m.b.t. organisatie, structuur, sponsoren, communicatie e.d. voor de komende jaren.

Collectanten en organisatietalent geef je op!
Dit kan via: berkumweek2022@gmail.com