Belevingstuin1

Geef voor de belevingstuin van Berkumstede

In één van de vorige Berkumers heeft u kunnen lezen dat Berkumstede een belevingstuin wil aanleggen voor de bewoners op de 2e etage die lijden aan de ziekte dementie.
Na aanpassingen in het gebouw, willen zij nu de tuin aan gaan leggen zodat de bewoners zelfstandig naar buiten kunnen en in een afgeschermde tuin kunnen verblijven. Er is een mooi ontwerp gemaakt en er is nog € 50.000 nodig om dit te realiseren.
Dit willen zij via online crowdfunding, lokale acties en regionale en landelijke aanvragen proberen binnen te halen.
Zij gaan van 16 t/m 22 mei allerlei acties op touw zetten om zoveel mogelijk geld binnen te halen voor de aanleg van deze belevingstuin.

Sponsorloop voor en met ouderen
Van 16 t/m 22 mei wordt er gewandeld met en door bewoners van deze afdeling onder begeleiding van medewerkers, familie of vrijwilligers. Elke dag zal er, met ongeveer 4 bewoners per keer, een rondje gewandeld worden in de tuin en rondom Berkumstede.
Sponsort u hen bij deze wandelingen?
Hoe kunt u sponsoren:
Als u € 2,- overmaakt dan is dit voor 1 ronde voor 1 bewoner, € 4,- voor 2 rondes etc. Dus hoe meer er gedoneerd wordt hoe meer er met de bewoners gewandeld wordt. We hopen dat we met dit onderdeel een mooi bedrag op kunnen halen want dan zijn de bewoners ook lekker lang buiten geweest.
Overmaken kan op rekeningnummer: NL36 RABO 0167 8987 44 t.n.v. St. Driezorg, Wonen Welzijn & Zorg onder vermelding van: wandelen voor de Belevingstuin Berkumstede. U kunt natuurlijk ook zo op dit nummer doneren!

Vrijdag 20 mei
Bloemetjesverkoop vanuit de bloemenkraam.
Op de parkeerplaats van Berkumstede zal van 15.00 tot 19.00 uur van allerlei soorten binnen en buiten bloemen verkocht worden. Ook de opbrengst van verkoop van deze bloemen zal ten goede komen aan de inrichting van de belevingstuin.

Rad van avontuur
Ook kunt u op vrijdag 20 mei van 19.30 tot 21.00 uur mooie prijzen winnen met een verloting via het “Rad van Avontuur”. Deze avond is er ook verkoop van drinken en warme snacks.

Zaterdag 21 mei vanaf 10.00 uur
• Er is een springkussen aanwezig waar de kinderen zich tegen een kleine (sponsor) vergoeding even uit kunnen leven.
• Vanaf 10.00 uur. ‘Wie fietst de grootste afstand in 3 of 5 minuten op de hometrainer?’
Tijd, afstand en naam deelnemer wordt bijgehouden en degene met de meeste kilometers wint een mooie prijs.
Deelname is € 3,- ( als sponsorbedrag )
• Grabbelton voor de kleintjes.
• Sponzen gooien op medewerkers/vrijwilligers die met het hoofd in een houten frame te raken zijn.
15.30 – 16.30 uur. Buiten in het gras een afsluitend festival met als thema “Ik TOON op de stoep”

https://stadkamer.nl/iktoonzwolle