Zowordthet

Coop Oldengarm breidt uit!

Coop Oldengarm in Berkum is naar moderne maatstaven te klein. Doordat de winkel te klein is kan Coop niet het volledige assortiment voeren en daarmee onvoldoende voorzien in de behoeften van de Berkumers. Zo is het aandeel van biologische en dagverse producten op dit moment onvoldoende.

Coop Oldengarm is daarom voornemens de winkel te vergroten aan de achterzijde, ter plaatse van de woning aan de Eikenlaan 2 die inmiddels door de verhuurder is gekocht en dan dus plaats zal maken voor de winkel. Gelijktijdig met de verbouwing zal de winkel qua inrichting een ware metamorfose ondergaan en als Plus supermarkt feestelijk heropend worden.

Omwille van verkeersveiligheid wil Coop het bevoorraden van de winkel verplaatsen naar de zijkant van de winkel vanuit de Eikenlaan. Dit zorgt voor een betere scheiding tussen bezoekers- en bevooradingstromen. In de beoogde situatie zal de vrachtwagen vanaf de Tamarindelaan de Eikenlaan inrijden. De vrachtwagen zal tijdens het laden en lossen parkeren naast de winkel op eigen terrein. De vrachtwagen zal tijdens het laden en lossen de doorgang voor autoverkeer dus niet belemmeren. Parkeren voor auto’s aan de Eikenlaan blijft gehandhaafd alleen zal deze verplaatst worden naar de andere kant waar nu de bomen staan teneinde een veilige doorgang voor de vrachtwagen te waarborgen. Teneinde rekening te houden met de bezoekmomenten van de nabij gelegen school zullen in de nieuwe situatie de Coop/Plus vrachtwagens tussen 09:00 – 11:00 uur beleveren.

Het streven is om de in de loop van volgend jaar te starten met de bouwwerkzaamheden. De verwachte bouwtijd bedraagt ongeveer 4 maanden. Op dit moment worden de stukken voor de vergunningsaanvraag verder uitgewerkt. Coop neemt de ideeën en suggesties uit de buurt graag mee in de definitieve planuitwerking. Daarom is er 26 april 2022 een inloopavond in De Weijenbelt geweest.