Enquete

Uw en jouw mening telt …!

Beste wijkbewoner,

De studenten van Hogeschool Windesheim hebben op verzoek van het bestuur van de Wijkvereniging een herhaal onderzoek gestart naar de wensen van wijkbewoners m.b.t. de activiteiten en belangenbehartiging door de wijkvereniging. Het is een herhaling van een onderzoek van ongeveer vijf jaar geleden. met de uitkomsten van dat onderzoek is het bestuur destijds aan de slag gegaan. Wij stellen het heel erg op prijs al u een moment de tijd neemt om de vragen in te vullen.

Het gaat om twee afzonderlijke enquêtes:

De activiteiten zoals die door de wijkvereniging worden georganiseerd klik hier

De belangenbehartiging die door de wijkvereniging wordt ingevuld klik hier

Het zijn twee korte vragenlijsten en het is fijn als u ze alle twee wilt invullen.

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Namens het bestuur, met vriendelijke groet,

Wim Hovestad
duo voorzitter/secretaris