20191022 090444

Asfaltering Erasmuslaan

Erasmuslaan: stremming
Periode : 1 november t/m 17 december 2021 en 10 t/m 21 januari 2022
Reden : Asfalteringswerkzaamheden; groot onderhoud weg.

Werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd.
Was eerder gepland voor voorjaar 2021.

De 1e fase, van de Kerkweg tot aan de Tobias Asserlaan, duurt van maandag 1 november tot en met vrijdag 26 november.
De 2e fase, vanaf de Tobias Asserlaan tot aan het Kerkepad, duurt van maandag 29 november tot en met vrijdag 17 december.

Het gedeelte van de Erasmuslaan van fase 1 is dan weer vrij toegankelijk. Op deze manier blijft 1 van de toegangen van de Amberbomenlaan altijd toegankelijk.

Na de feestdagen vinden er in januari alleen nog herstraatwerkzaamheden plaats aan trottoirs en parkeervakken welke niet gereed zijn.

Van 4 oktober t/m 22 november vinden er onderhoudswerkzaamheden plaats in de Berkenlaan en omgeving.
Deze worden in 3 fasen uitgevoerd waarbij overlap van fase mogelijk is.
Fase 1 : 4 t/m 28 oktober
Fase 2 : 7 oktober t/m 11 november
Fase 3 : 17 oktober t/m 22 november

Omleidingsroute via Campherbeeklaan en Erasmuslaan.