Rrreis

Berkumers zien graag de bushalte Hugo de Vrieslaan / Lorentzlaan terug komen

Update 13-01-2021.
De gemeente heeft telefonisch contact gezocht met de Wijkvereniging. Aangegeven is door ons dat er naast voor- ook tegenstanders zijn van het laten rijden van de bus door de wijk. De mogelijke optie is besproken om (op termijn) met een veel kleinere bus door de wijk te rijden en het bijvoorbeeld te beperken tot 1 maal per uur. Omdat er nu gereden wordt door Keolis op een “nood contract” zal er op niet al te lange termijn sowieso gekeken gaan worden naar de opties voor ook Berkum. Als dat aan de orde komt zal de Wijkvereniging daar een rol in hebben en zal iedereen in de wijk daarbij worden betrokken. Het onderwerp is voorlopig dus nog niet afgerond.
De eerder gestuurde brief aan de gemeente is onderaan dit bericht toegevoegd.

________

30-12-2020

Er zijn diverse verzoeken bij de Wijkvereniging binnen gekomen om met name in het oostelijk deel van Berkum de bushalte in stand te houden.  De loopafstand naar de nu meest dichtbij  gelegen halte loopt in het oostelijk deel, waar veel ouderen wonen,  op tot 800 a 1.000 meter en dat is voor veel ouderen gewoon te ver. Het gevolg is dat mensen die het betreft drie opties hebben:

Thuis blijven en alles laten bezorgen, aanspraak maken op dure WMO voorzieningen vervoer of, zolang als dat kan, gebruik maken van de eigen auto. En dat in een tijd waarin we de bussen laten rijden met elektrische aandrijving en Berkum als wijk bezig is om duurzamer te worden. De elektrische bus is overigens wel een heel stuk stiller dan de oude bussen.

Gezien het beleid om ouderen langer en zelfstandig thuis te laten wonen is dat voor ons een zwaarwegend argument geweest om voor de belangen van deze  kwetsbare groep op te komen, in de wetenschap dat zeker niet iedereen hier blij mee zal zijn. Immers de (oude) bus gaf ook overlast in met name de Lorentzlaan en Kerkweg.

In ons ingediend voorstel richting Gemeente Zwolle  wordt voor alle Berkumers in de kern van Berkum de loopafstand naar een bushalte maximaal 550 m. Overigens wordt in ons voorstel de frequentie van de buslijn, in vergelijking met de oude situatie, gehalveerd naar 1 maal per uur. Dit niet helemaal naar tevredenheid naar de klacht indieners, maar juist om ook rekening te houden met bewoners die een ander standpunt hebben. Op deze wijze proberen wij de belangen van de Berkumers zo optimaal mogelijk te behartigen in de wetenschap dat het nooit zal lukken iedereen tevreden te houden.

Kopie verstuurde brief vindt u hier.

Commissie Wijkzaken