Verduurzamen Berkum 2

Berkum Energieneutraal: Berkum geselecteerd als proeftuin aardgasvrij!

Door het ministerie van BZK is de aanvraag voor ‘proeftuin aardgasvrije wijk’ geselecteerd als één van de in totaal 19 proefwijken in Nederland. En dat is fantastisch nieuws voor de wijk Berkum, Berkum Energieneutraal en de gemeente Zwolle. Met deze selectie is een bedrag gemoeid van ongeveer 4 miljoen euro.

Verdere informatie kunt u lezen op de website van: Berkum Energieneutraal
Hierop staan ook een aantal mogelijke vragen die u heeft.

Artikel De Stentor: